Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Minnesmerker


Minnestund på Ulven militærleir. Skrevet av: Nettredaktøren Juni mnd. 2008.

Fotoet ovenfor viser Minneplate som ble reist på Ulven militærleir av vår forening i 1998 som erindring om at Vestlandets soldater til Tysklandsbrigadene ble utdannet her. Via den obligatoriske rekruttskole samt forberedelser til å bli skolert for å være en brukbar okkupasjonssoldat i fredens tjeneste. Vår forenings medlemmer følte at denne hedersbevisning skulle Ulven Militærleir ha som takk for den tid vi var der før avreise til TYSKLAND. Hvert år når vår obligatoriske skytekonkuranse er avsluttet avholder vi en minnestund ved stedet og foreningens formann tilkjennegir noen ord om minneplatens opprinnelse samt plasserer en blomsterbukett med hilsen alle oss tysklansbrigadenes veteraner. Fotoet under er satt inn for at teksten på minneplaten skal kunne leses selv med nedsatt synsevne.

Den 19.Juni 2009 ble en blomsterbukett nedlagt ved minnesmerket på Ulven militæleir. Foreningens styreleder Olav J.Olsen tilkjennegav noen riktige ord i den anledning som vanlig og de fremmøtte veteraner tok et minutts stilhet som avslutning.

Fotoet over som viser hovedinngangen på Fridalen skolen i Bergen er også et varig symbol på en hedersbevisning, fra vår forenings aktivitet gjennom årene, siden foreninges start i 1986. Til høyre for inngangsdøren ser vi en rektangulær mørk skygge som er en minneplate i bronsje. Den er til ære for våre heimefront ungdommer som dannet Bjørn West kompaniet, i Matrefjellene i Nordhordaland mellom Sogn og Bergen, på slutten av krigstiden 1944 / 45. og som en stund ble direkte i krig med tyske soldater oppe i fjellet. Hele kompagnet ble innkvatert på Fridalen skole fra de kom til Bergen noen dager etter 8.Mai 1945. Deres oppgave nå en tid var å avvebne tyske soldater og offiserer. Skolebarna var glad. De fikk fri fra skolen i resten av mai og juni maned dette år.

n

Fotoet over er minneplaten på skoleveggen som nevnt ovenfor. 

Symbolsk ser vi på fotoet en stor bjørn på minneplaten fordi navnet på kompaniet var BJØN WEST. Over bjørnen ser vi konturene av endel av toppene på matrefjellene.

 

 

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt