Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Under menyen " Spesielle opplevelser "kan medlemmene skrive om personlige spesielle opplevelser i foreningen regi her hjemme eller på en foreningsreise.

Opplevelser i samsvar med forenngsprogrammene kan også plasseres her. For eksempel som fotoet ovenfor som er hentet fra foreningens programfestede besøk på Brann Stadions nye tribunebyggninger Tirsdag den 21 Oktober 2008.

Onsdag den 22.April 2009 var endel medlemmer av vår forening på besøk med omvisning på: ESPELAND FANGELEIR ( den Tyske Værnemakt`s Konsentrasjonsleir) utenfor Bergen.

Herom kommer det endel historisk stoff innlagt i tiden fremover. En entusiastisk gruppe mennesker har etablert en stiftelse som skal bevare leiren slik den befinner seg idag som et minnesmerke. Primus motor her er pensjonisten ERLING MJELDE som var vår foredragsholder og omviser sammen med skribent Michael Stokke.

 


 

Fotoet under viser i klartekst hva fangene på Espeland fangeleir fikk følepå kroppen dersom de ikke ville tilstå sine befatninger med de norske motstand styrker under krigen. Han som ligger på gulvet er allerede pint til døde.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt