Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

 

Fotoet ovenfor har sin helt spesielle historie fra foreningens tur til Berlin våren 1990. Dette var bare noen måneder etter at Berlinmuren blev åpnet for full gjennomgangstrafikk slik all annen trafikk var ellers i det som dengang blev betegnet som VESTBERLIN. Det blev fort klart for oss alle at et stykke "SUVENIR" av muren kunne hugges løs og tas med dersom vi var istand til dette. Men på fotoet ser det ut som foreningsformann Olav J.Olsen leker gjemmespillet "HODET FRITT" med Gerd Eriksen. I hvertfall et fornøyelig fototilfelle ved Berlin muren som suvenir. Begge fikk med seg hjem noen småstykker ..."BERLINMUR".

På denne siden vil vi til enhver tid forsøke å sette inn det viktigste av foreningens gjeldende progammer og tilhørende medelelser og hendelser til og om våre medlemmers opplevelser.

Noe av foreningens Program for vår / høst 2009 er som følger:

17 Februar: foredrag om det tyske luftforsvar av Bergen 1940-1945. Foredrag av Haldor Sperbund Kl.13.00 på festnings museet på Koengen. Enkel servering.

20 Mai 2010: Generalforsamling/Årsmøte blev avholdt i Bryggens Museums auditorie som vanlig. Møteler ble valgt Styreleder Olav J.Olsen. Referent Kjell Fossheim. Møteleder leste opp navneliste på medlemmer som døde i året 2010. 14 veteraner totalt. Til ære for disse ble millitær fanfare avspilt av hornblåser fra hærens musikkorps med påfølgende 1 min. stilhet av de fremmøtte.

8 Mai 2009 var det tradisjonelle programmet på dagsorden med fanegarde, taler og bekransning av krigsminnesmerker med mere.          Følgende steder i Bergen skulle besøkes: Kong Håkon VII statuen på Bergenhus Festning, Lancaster monumentet v/Florida-Storelungegårdsvannet,            Møhlendal Æreskirkegård, Solheim Æreskirkegård, Rotunden i Veiten (det beryktede Gestapohuset i Bergen) under okkupasjonen 1940-1945.                    Sjømannsmonnumentet på Torgalmenningen, Nordstjernen og Schetlands Larsens statue på Zakariasbryggen, Avduking av statuen  "Krigsmoderen" på      Nordnes i Bergen.         

8. September er det forestillingen " MASKERADE" på Den Nationale Sene" i Bergen (på den store sene) med reserverte gode plasser for medlemme.

14.Oktober.  Den Nationale Sene i Bergen med lystforestillingen JAN Herwitz. Forenngens styre reserverer endel spesielle plasser til pensjonist priser for hver forestilling som settes opp på den store sene.

20 November. Årsfest på Hotel Norge Kl. 18,00 Egen innformasjon ankommer medlemmene.

27 November. FORSVARETS MUSIKKORPS VESTLANDET avholdt Venneforeningens Ønskekonsert i GRIEGHALLENS FOAJE. Her begynte konserten med uroppføring av TYSKLANDSBRIGADENES HONNØRMARSJ komponert av ERIK GUDIN og dirrigert av vår verdenskjente tropetist Ole Edvard Antonsen. Marsjen var spesielt tilegnet Tysklandsbrigadenes Veteranforenin i Bergen. Med andre ord: Vi har fått vår egen honnørmarsj. Det hele ble vell omtalt dagen derpå i Bergensavisen BA. Fotograf: Morten Wanvik c/o Bergensavisen BA

 

Torsdag den 16 September 2010 avholdt foreningen, i flg. foreningsprogrammet for høsten en orientering for medlemmene om foreningens internettavis. Møte blev avholdt på Koengen i Forsvarets Museumsbyggning. Nettredaktør Norwald O.Eriksen viste på "storskjerm" artikler og foto som til nå er innlagt i nettavisen. Artikkelen om forenings oppstarten i 1986 / 87. skapte endel diskusjom,men som måtte erkjennes var rigtige refeat fra det som skjedde dengang. Alt dette kan leses mer detaljert i nettavisens meny Foreningsoppstart.

Torsdag den 14 Oktober 2010 var det atter duket for et av høstens foreningsprogammer. Medlemmene var innvitert til marinens hovedbase Haakonsverns Ubåtskole for orientering om det norske forsvars ubåt historie som i 2009 feiret ubåtvåpenes 100års jubileum.Turen til Haakonsvern gikk fra Fesrtplassen i Bergen med marinens nye representasjonsbuss. Så var også tifelle når vi skulle returnere til utgangspunktet. En stor opplevelse var denne formiddagen i selskap med ubåskolens sjef Komandør ERIK BØE. Sammen med en fantastisk innspilt CD plate gjennomførte han et historisk foredrag av topp kvalitet om UBÅTvåpenes 100 årige historie frem til idag 2010. Etter foredraget i skolens aula ble vi innvitert til ubåtsoklens kantine og servert en lunsj matbufe av skjelden karakter. Dette var rene totalkontrasten til måltider som ble servert oss Brigadeveteraner i tjeneste tiden her i Norge eller i Tyskland.  Fotoet under er hentet fra coveret til ubåtskolens informasjons CD plate som vi fikk kjøpe på stede. Ønsker man å bli kjent med det norske forsvars ubåtvåben gjennom disse 100 år kan CD platen anskaffes via følgende adresse: Se under fotoet.

Ved hennvendelse til Ubåtskolens telefon nr: 55503316 kan man bestille å få tilsendt 1 eller flere eksemplarer av ovennevnte historiske CD plate om det  norske UBÅTVÅPEN.

Skribent for artikkelen og ansvar for fotoet ovenfor: Nettredaktøren.

 

Videre denne høsten 2010 har det vert arrangert diverse  sammenkomster med FN-veteranenes forening på Peppes Pizza i Finnegården. Møtene har vært krydret med foredrag, pizza og kaffe. Deltagelsen fra vår forening har nermest vært noe minnimal. Foto herom er ikke kommet nettredaktøren i hende.

Torsdag den 16. september 2010 avholdt foreningens internett redaktør, i henhold til foreningens program,  en gjennomgang over alle sidene i foreningens internettavis og hvorfor de er redigert slik som nettavisen fremstår. Foredraget foregikk i auditoriet i forsvarets museumsbyggning på Koengen i Bergen. Tilstede var ca.35 foreningsmedlemmer som viste interresse og engasjement. Etter møte innviterte forenigs styre de fremmøtte til kaffe o Wienerbrød.

Lørdag den 20 november 2010 var det atter en gang årsfest for foreningsmedlemmene med damer avholdt på Hotel Norge i Bergen.

Onsdag den 9 mars 2011: Var foreningsmedlemmene innvitert til marinebasen Haakonsvern for besøk og innformasjon på KNM nye fregatt KNM-FRITJOF NANSEN som også nettop var kommet hjem fra mer enn 6mnd. patrulje tjeneste i Adenbukten for å beskytte handels skipene for kapring på veie til SUESKANALEN

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt