Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Velkommen til nettredaktørens side.

Ovenfor viste "Kunstverk" er en gave til "Nettredaktøren" produsert av en tysk kokk som var ansatt på Sanitetskompaniets kjøkken i Rensburg Lager.Fotoene viser nettredaktøren og innkjørselen til militærleiren i Rensburg hvor San.Kp. i brig.482 oppholdt seg før avreise til Norge etter endt tjeneste. Det hele er malt på en glassplate og deretter innrammet.

EN ORIENTERING TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER SOM DELTAR I FORENINGENS ARANGEMENTER:   Sørg for at en deltager tilhørende vår styreledelse eller en annen deltager på turer eller fester eller annet arrangement, satt i sene av vår styreledelse, å få skrevet referat fra nevnte tilfeller og overlevert nettredaktøren for å få tilfellet inn som historikk i vår nettavis. Foto bør følge med for å krydre det hele dersom det er mulig.

Ovennevnte som en hilsen fra internettavisens redaktør NORWALD O. ERIKSEN - adresse: Gyldenprisvei 45 - 5056 Bergen - E.Post: norvalle@online.no -               Telefon:55340436 - 92066906.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt