Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

FORARBEID TIL FORENINGSOPPSTART: To fraksjoner arbeider for samme sak som blir til en forening for Tyslandbrigadenes veteraner i Hordaland. Skrevet av Nettredaktøren den 10.06.2009.

Fotoet over viser noen av foreningens første styremedlemmer fra venstre: Sekretær Fritz Øien - Kasserer Ragnar Myking - Sjefen på Bergenhus Festning General Asbjørn Lærheim - Brigadelege Eilert Eilertsen og Foreningens første styreleder Nils Falkanger.

Les mer »

ETABLERING av TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENNG.i BERGEN.

Det vil være riktig å gi litt forhistorie i videre forstand til etableringen av Tysklandsbrigadenes veteranforening i Bergen.

Les mer »

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt