Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

FOTOET OVENFOR VISER FORENINGENS STYRE I: tidsrommet fra sent på 1980 tallet og nærmere 20 år fremover.
Fra venstre: styremedlem Henrik Lahn. Johannessen-varamedlem Rolf Thistel.-sekretær Paul Johannessen-styreformann og æresmedlem Olav J.Olsen- kasserer og æresmedlem Arne Ludvigsen- styremedlem og æresmedlem  Olaf Kaland og varamedlem Sigurd Magnussen.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt