Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Fotoet over viser foreningens fane som brukes i alle anledniger hvor brigadeveteranene deltar. Et flagg vi er meget stolte av. Foreningen har også anskaffett en sølvstang med en miniatyrfane montert. Denne deles ut som en suvenir fra foreningen der vi reiser og hvor vi er innvitert til noe spesielt for våre medlemmer. Fotoet under.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt