Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Brigadeskyting på Ulven millitærleir.

Skrevet av Nettredaktøren den 08.06.08

Brigadeskyting på Ulven, som er den daglige tale veteraner imellom, er en årviss hobbykonkuranse for de av våre medlemmmer som er interessert i å prøve sine skyteferdigheter i FREMSKUTT  ALDER.

Brigadeskyting år 2008.

Skrevet av Nettredaktøren den 19.06.08

Tirsdag den 10 Juni 2008 var det tradisjonen tro "atter  duket" for konkuranse skyting, SOM FOTOET OVEFOR VISER, for veteranforeningens medlemmer på Ulven militær leir. Den oppreiste herren i millitæruniform som står forran alle geværmunningene er dagens insruktør Løytnant Nyheim. Fremmøte  denne dagen var ikke det beste vi har hatt,men til sammen møtte 28 veteraner. Totalt deltok 14 veteraner i skytekonkuransen. Det var gjort ferdig på standplass ved en av 30 meters banene for 9 skyttere pr. omgang. Dette bevirket at konkuransen gikk i tre omganger før alle som ville hadde avfyrt sine 5 prøveskudd og 10 konkuranse gyldige skudd som helst skulle treffe midt i blinken. Men om det ikke var særlig tilfelle så traff de aller fleste skudd skiven som bare var 30cm. i diameter. Resultatlisten etter endt konkurase ble poengmessig slik:

Erling Iversen..............67...Poeng.
Rolf Lambach..............59...Poeng.
Håkon Baug................53...Poeng.
Anders Raudbotten.....50...Poeng.
Svein Nordvik..............47...Poeng.

Fredag den 19 Juni 2009 var det atter duket i flg. foreningsprogrammet for våren 2009: Konkuraseskyting på Ulven millitærplass.

Dessverre, av alle ting, blev det ikke tillat  med bruk av skytebanene denne dag. Årsaken var den store skogbrannen som hadde herjet i et par døgn i skogsområdene i OS kommune og dermed meget nær Ulven militærområder. Her drev man, denne dag, fortsatt med etterslukking som ville risikere at brannmanskaper befant seg i nærheten bak skytefeltene som vi skulle brukt. Imidlertid hadde vi som var fremmøte, i alt vel 20 veteraner, gleden av å bli innvitert til en meget fyldig og interessant orientering om heimevernets organisering og dets ansvar i krisesituasjoner i og omkring Bergen by. Sjefen for heimeverns bataljonen Roald Herland, som har sitt utgangspunkt med alt omkring Bergen fra Ulven militærleir, viste oss via PC filmbilder og et meget forståelig personlig sprog hva heimevernet er og at dette har vi som nasjon brukfor som beredskap på landsbasis. Videre fikk vi synlige bevis og orientering i naturen hvilket moderne feldtutstyr og våpen heimevernet her vest nå besitter. Etter dette ble vi servert lunsj på kantinen som vanlig. Trods ingen konkuraseskyting ble det en vellykket dag for oss som var fremmøte.                                                       Referent: Nettredaktøren.

Onsdag den 10 Juni 2010 var det i følge, foreningsprogrammet for denne våren, konkuranseskyting / skytetrening på Ulven Militærleir.

Det møtte frem 23 foreningsmedlemmer hvor de fleste deltok i skytekonkuransen som gikk forseg med AG3 geværer.Når konkuransen var ferdig fikk de som ville prøve forvarets nye våpen HK461 med 5 skudd hver. En av leirens nye 100 meters skytebaner var reservert for oss denne formiddag under ledelse av Sersjant Ørjan Oppedal som var en meget hyggelig person å bli kjent med.

Resultatliste for de 6 beste:

Rolf Tistel..........73 poeng

Edgar Myrvold..66 poeng

Jacob Hårvei....62 poeng

Kurt Olsen.......56 poeng

Håkon Baug....52 poeng

Jon Kvamme..50 poeng

Torsdag den 26 Mai 2011 var det atter duket for  veteranskyting på Ulven millitærleir. Det var møtt frem endel medlemmer idag som vanlig ellers og 11 veteraner av de fremmotte deltok i konkuranse skytingen. De fem beste skyte resultatene er gjengitt på liste under. Disse fem ble også tildelt en premie.

Edgar Myrvold ........85 poeng.

Knut Olsen..............79 poeng.

Svein Nordvik.........69 poeng.

Oleiv Andersen.......66 poeng.

Ole J. Jacobsen......66 poeng.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt