Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen`s Museum.

Fotoet over viser fra sjøsiden Vågen og Festningskaien i Bergen, byens absolutte stolthet, Bergenhus Festnings eldste byggninger. Den gule byggnigen til venstre er Håkonshallen, bygget av Kong Håkon Håkonsen på 1500 tallet, som bolig for seg selv og med rikelig stor festsal. Den hvite byggningen i midten er komandantboligen. Den høye gråsteinsbyggningen til Høyre er Rosenkrntstårnet. Dette ble bygget på 1200 tallet som et kombinert forsvars og residenttårn av lensherren Erik Rosenkrantz.      

Les mer »

                                                                                    Fotoet over viser de nære kai områdene syd for Rosenkrantz Tårnet og Håkonshallen ved den sydlige inngang til Bergenhus Festning. Fotoet er fra året ca. 1935 og fotograf er nettavisredatørens svigerfar FERDINAND ANDERSEN. Områdets offisielle navn er: BRADBENKEN.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt