Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

FORENINGENS HISTORIEBØKER

Fotoet av omslagssiden på foreningens bok om brigadesoldatenes tid i Tyskland er hentet fra brigadesykehusets inngang i Slesvig. Fotoet til høyre er Troppetransportskipet K.N.M Svalbard som transporterte soldater og offiserer til Tyskland og når opphodet var slutt tilbake til Norge.Personene på fotoet over skipet er skipet"s offiserbestning. Vedrørende bokens side nr.129 har det blitt skrevet noen feil om valgresultater og hvilken dato som var fakta for oppstart av foreningen pr. vanlig generalforsamlingmøte. Generalforsamlingen ble avholdt i Aulaen på Bryggen museum Lørdag den 9.Mai 1987 og ikke i April 1987 som er berskrevet i bokens side 129. Resultatet er heller ikke riktig hva valgte styremedlemmer angår. Les det faktiske referat om nevnte oppstart under menyen FORENNINGS OPPSTART.

Les mer »

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt