Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Foreningens forpliktelser 8 Mai.hvert år. Foto Odd E. Nærbø c/o Bergens Tidende.

Frigjøringsdagen etter annen verdenskrig den 8. Mai har hvert år ( siden foreningens oppstart ) blitt fyldt med markeringer over falne soldater og seilende norske sjømenn og kvinner som ofret livet sitt i de 5 krigsårene fra den 9. April 1940 til den 8.Mai 1945 i frigjøringskampens tjeneste.

Les mer »

Fotoene over viser endel av den deltagende oppstilling på minnestunden den 8.Mai 2009.

Fotoene ovenfor og under er  tekst og foto ved NettredaktørenI                                                                                                                               I fronten av fotoet ser vi flaggborgen til Tysklandsbrigadenes veteranforening. De tre som i denne anledning holder hver sitt flagg er fra venstre  ROLF TISTEL med et norsk flagg, GUNNAR SLETTEHAUG med foreningsfanen og Georg Skarholm med norsk flagg.

bildegalleri 8mai - 2009
foto fra dagen 8mai 2009
foto fra dagen 8mai 2009

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt