Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Brigade Veteranene værner om hovedprosesjonen i Bergen foto: Eirik Hagesæter c/o BA-Bergensavisen.

Skrevet av Nettredaktøren. den 13.09.08

Hvert år siden foreningens oppstart har Tysklandsbrigadenes Veteranforening`s medlemmer deltatt i 17 mai feiringen i Bergen med en solid tropp av spreke veteraner som fotoet på siden viser. Videre kan fortelles at 17.Komiteen i Bergen hvert år deler ut en plakett for hovedprosesjonen`s stiligste innslag. Denne æresbevisning har Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen vunnet 2 ganger. Siste gang i flg. troppen på denne side 17 Mai 2007 med Børsbyggningen i bakgrunnen på venstre side og Harbitzhjørnet til høyre. Første gang var 17 Mai 1093.

Fotoet ovenfor viser " Veteranforeningens 17 mai Jeep. "  som er identisk med de Jeep,ene som vi hadde i bruk i Tyskland. Disse Jeep,ene var i flittig bruk under krigen og var av engelsk fabrikat. Hver 17. Mai kjører Jeep,en forran brigadeforeningens flaggborg i hovedprosesjonen slik som vises på siden ovenfor. En annen årsak at Jeep,en er med er å dekke behovet for ltt transport hjelp for foreningsmedlemmer, som en slik dag, gjerne er dårlig til fots og har ønske om å delta i vår form for feiring på nationalsdagen.

 

Fotoet av premieplakettene ovenfor er ervervet for 17Mai hovedprosesjon i Bergen`s stiligste innslag 2 ganger. Først 17 Mai 1993 den hvite og i 2007 den til høyre på fotoet.

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt