Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

Fotoet over tilkjenngir foreningens første tildeling av ÆRESMEDLEMSKAP.

I flg. foreningens statutter er det regel for at medlemmer som har utmerket seg med sin interesse for, foreningens ve og vell, gjennom lengere tid eller på annen måte har bidradd til trivsel for foreningen kan utnevnes til æresmedlem.

Personene,på fotoet over, som blir tildelt æresmedaljer og dermed blir æresmedlem i Tysklands Brigadenes Forening i Bergen er fra venstre: Lege Eilert Eilertsen -forhenværende foreningskasserer Arne Ludvigsen og foreningens mangeårige styreleder Olav J. Olsen. 

 

 

 

 

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt