Tysklandsbrigadenes Veteranforening i Bergen

flag-fold.jpg
Som vi ser på fotoet har to norske brigadesoldater senket det Norske flagget fra flaggstangen i forlegningen i SLESVIG KASERNE og er i ferd med å legge flagget sammen på millitær vis.Ved siden av står en Dansk offiser og bevokter det hele og bak han en flaggtropp fra den Danske Tysklandsbigade.Fra nå av er den Norske Tysklandsbrigade ferdig med sitt oppdrag i Tyskland etter 7 års vakt valthold i fredens tjeneste. Dette var i 1953. 

 

 B R I G A D E N   i  T Y S K L A N D  1 9 47---1953.

Før den Tyske kapitilasjon i Mai 1945, var de allierte stormakter blitt enige om at hver av dem skulle okkupere på ubestemt tid en nærmere angitt del av Tyskland. Hensikten var å sikre en rolig ovegang til fred i det slagne landet. Spørsmålet om Norsk deltagelse ble reist fra britisk side allerede i 1943/44 i London. I 1946 vedtok Stortinget at Norge fra våren 1947 skulle holde en brigade på 4000 mann i den britiske okkupasjonssone i to år -- senere forlenget med 5 år til 1953.

 

Vedrørende kartet ovenfor:

Britenes okkupasjonsområde omfattet den nordvestre del av Tyskland. Først Harz området og senere høsten i 1948 ble brigaden flyttet lenger nord til Slesvig-Holstein. En landsdel med tilknytting til eldre norsk millitærhistorie. Der kjempet 3000--4000 norske soldater i en periode først på 1700-tallet og der lå 12000 landsmenn på nøytralitetsvakt under den prøyssiske syvårskrig fra 1756 --1763. Videre var 1000 norske soldater stasjonert i dette området i årene 1849 --1850.


TIL  ORIENTERING:

Hensikten med nettavisen er at den skal speile foreningens liv fra start og fremover til foreningens avslutning.Vestlendingenes liv i Tyskland er rikelig og meget fint beskrevet i foreningens bok DEN NORSKE TYSKLANDSBRIGADE 1947 -1953. Alle som synes de vil skrive en artikkel som man ønsker innsatt i foreningens internettavis, samt medfølgende foto, må transportere dette til nettavisredaktørens E-post adresse eller til nettredaktørens privatadresse pr brev. Foto må være i moderne farge utførelse og meget klar i fargene for gjengivelse. Alt skriftlig må være på norsk bokmål. Retur av mottatt henvendelse blir ikke bekreftet. Nettavisens redaktør forbeholder seg rett til å omformulere, forkorte og eventuelt sløyfe avsnitt vist det synes riktig i tekstsammenheng.

Nettavisens E-postadresse er som følger: norvalle@online.no  Telefon: 920 66 906 eller 55340436.

Nettredaktørens privatadresse er: Norwald O. Eriksen - Gyldenprisvei 45 - 5056 Bergen.

FORARBEID TIL FORENINGSOPPSTART: To fraksjoner arbeider for samme sak som blir til en forening for Tyslandbrigadenes veteraner i Hordaland. Skrevet av Nettredaktøren den 10.06.2009.

Fotoet over viser noen av foreningens første styremedlemmer fra venstre: Sekretær Fritz Øien - Kasserer Ragnar Myking - Sjefen på Bergenhus Festning General Asbjørn Lærheim - Brigadelege Eilert Eilertsen og Foreningens første styreleder Nils Falkanger.

Les mer »

ETABLERING av TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENNG.i BERGEN.

Det vil være riktig å gi litt forhistorie i videre forstand til etableringen av Tysklandsbrigadenes veteranforening i Bergen.

Les mer »

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS © 2019 produkt